Středověká iluminace

Biografie a prosopografie saského univerzitního národa pražské právnické univerzity (1372-1419)

(postdoktorský projekt GA ČR č. 404/09/P052)
Řešitel: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
 
 

Publikační výstupy projektu

 1. monografie

  • Jiří STOČES, Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010, 310 s. (ISBN 978-80-246-1627-8).

 2. studie a články

  • Jiří STOČES, Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang?, AUC-HUCP 49, 2009 [2010], fasc. 2, s. 65-70.
  • Jiří STOČES, Die Prager Juristenuniversität als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite, in: Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13. – 16. Jahrhundert), hrsg. von Eva Doležalová und Robert Šimůnek, München 2011 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 122), s. 237-259.
  • Jiří STOČES, Původ a studium bratří Konrádaa Konstantina z Vechty, Mediaevalia Historica Bohemica 14, 2011, č. 2, v tisku.
  • Jiří STOČES, Prosopographie – von der Begeisterung zur Skepsis und zurück, ČČH 110, 2012, č. 3, v tisku.
  • Jiří STOČES, Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417, AUC-HUCP 52, 2012, fasc. 2, v tisku

 3. připravované texty, jenž budou odevzdány do tisku v průběhu roku 2012

  • Jiří STOČES, Herkunft und Studium der Brüder Konrad und Konstantin von Vechta, Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte
  • Jiří STOČES, Die Prager Juristenmatrikel als Quelle zur Erfoschung der mittelalterlichen Frömigkeit im Universitätsmileu?, in: Spätmittelalterliche Frömmigkeit in Stadt und Universität, hrsg.von Helmut G. Walter, Leipzig (Sächsische Akademie der Wissenschaften)
  • Jiří STOČES, Die Prager Juristenuniversität als einzige Universität Bologneser Typs in Mitteleuropa, in: What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Agens (1348-1500), ed. by Elżbieta Jung, Tournhout (Brepols)
  • Jiří STOČES, Biografické repertorium saského národa pražské právnické univerzity (1372-1419), Praha (Karolinum)
 


webmaster:
Jana a Lukáš Synovcovi
Tento web je jedním z výsledků postdoktorského projektu 404/09/P052  Grantové agentury České republiky poslední změna: